donderdag, 9. oktober 2008 - 9:01

Nederlandse Bank: 'Pensioenstelsel robuust'

Amsterdam

In een persbericht probeerd de Nederlandse Bank gerustellende woorden te uiten over het pensionstelsel in Nederland. Volgens de Bank heeft Nederland een robuust pensioenstelsel, gebaseerd op kapitaaldekking. Het totale beschikbare pensioenkapitaal bedraagt thans naar schatting zo’n € 600 miljard, tegenover een jaarlijkse pensioenuitkering van circa € 20 miljard.

Wel heeft de bank de pensionfondsen geadviseerd om pas op de plaats te maken met het doen van de jaarlijkse indexeringen. Wanneer de economie dit niet toelaat, kunnen pensioenfondsen de indexering achterwegen laten. De Nederlandse Bank zegt hierover: 'Het is nu nog te vroeg om algemeen geldende uitspraken te doen over de invloed van de kredietcrisis op de indexatie en premiestelling door pensioenfondsen. Pensioenfondsen doen er verstandig aan nu geen overhaaste beslissingen te nemen en eerst de situatie van het eigen fonds goed te analyseren'.
Categorie:
Tag(s):