woensdag, 12. november 2008 - 12:03

Nederlandse politie rust noodhulp-voertuigen uit met defibrillatoren

Utrecht

In heel Nederland zullen de politievoertuigen die worden ingezet bij 112-meldingen worden uitgerust met Automatische Externe Defibrillatoren (AED).

In de politieregio Groningen is woensdag 12 november door korpschef Dros, tevens portefeuillehouder Noodhulp in de Raad van Hoofdcommissarissen, het officiële startsein gegeven tot de landelijke invoering. In Groningen zullen half december alle noodhulpvoertuigen voorzien zijn van AED. In de periode tot en met april 2009 volgen de andere politiekorpsen.

De eerste vijf defibrillatoren zijn woensdag 12 november door de leverancier overgedragen aan hoofdcommissaris Dros. De eerste noodhulpvoertuigen zullen er mee worden uitgerust, waarna er in de regio Groningen op korte termijn nog vijfentwintig volgen.

In Nederland worden per week 300 personen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Uit onderzoek blijkt dat reanimatie binnen zes minuten het meest kansrijk is. AED is hierbij een hulpmiddel dat in steeds meer publieke ruimtes en in bedrijven een plek krijgt. Het uitrusten van de noodhulpvoertuigen van de politie past bij de hulpverleningstaak die de politie 24 uur, 7 dagen per week uitvoert. De toepassing van de AED is geen medische handeling, maar het verlenen van hulp in noodsituaties, zolang de medische zorg nog niet is gearriveerd. Daar de politie in de praktijk vaak als eerste ter plaatse is worden kostbare, levensreddende, minuten gewonnen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 2007 besloten budget vrij te maken voor de invoering van de AED bij de politie. De voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) heeft de Europese aanbesteding begeleid om een leverancier te selecteren. Dit traject is in oktober 2008 afgerond. Afspraken zijn gemaakt over de levering van apparatuur, maar ook over het onderhoud, training en beheer.

Naar schatting zullen in april 2009 ongeveer 2000 noodhulpvoertuigen rondrijden met een AED en ruim 25.000 politiemensen zijn opgeleid voor de bediening ervan. De invoering van AED is een uitbreiding van de hulpverleningsmogelijkheden die de politie al had. Het gebruik van de apparatuur wordt verder meegenomen in de opleiding en training op het gebied van EHBO en reanimatie die alle politieagenten regulier volgen.
Provincie:
Tag(s):