donderdag, 7. augustus 2008 - 11:26

Nederlandse Spoorwegen: Verdere groei reizigersaantallen en resultaat

Utrecht

Uit de eerste halfjaarcijfers van de Nederlandse Spoorwegen de NS blijkt dat de eerste helft van 2008 de populariteit van het reizen met de trein opnieuw verder gestegen. De reguliere reizigersgroei in het eerste halfjaar bedraagt 2,2% (2007: 1,9%). Daarnaast is door gerichte marketingacties het aantal reizigerskilometers met een extra
3% toegenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2007.

De klanttevredenheid is verder verbeterd en bevindt zich op een hoog niveau. Reizigers hadden in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar een hogere waardering voor het op tijd rijden, de informatievoorziening en de sociale veiligheid.

Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten van NS is toegenomen naar € 190 miljoen (eerste halfjaar 2007: € 162 miljoen). De winst over de verslagperiode bedraagt € 166 miljoen (eerste halfjaar 2007: € 146 miljoen).

Om bij groei in de reizigersmarkt kwaliteit te kunnen blijven leveren en de dienstverlening verder te verbeteren, investeert NS in haar mensen en opleidingen en wordt de komende jaren wederom honderden miljoenen aan nieuwe treinen en renovatie van bestaande treinen uitgegeven.

Verdere verbetering van het resultaat uit bedrijfsactiviteiten van het segment reizigersvervoer blijft noodzakelijk om deze investeringen terug te verdienen. Kostenbeheersing blijft daarom ook de komende jaren vereist. Per eind juni 2008 heeft NS € 1,2 miljard aan investerings-verplichtingen
uitstaan.

NS is verheugd dat de groei van het aantal reizigers hand in hand blijft gaan met betere klantoordelen. NS investeert fors in kwaliteitsverbeteringen, onder meer via uitbreiding en modernisering van treinen en voorzieningen op en rond de stations. Hiermee levert NS ook een belangrijke bijdrage aan het duurzaam bereikbaar houden van Nederland. NS introduceerde nieuwe vervoermiddelen in de reisketen van deur tot deur. In het kader van Nederland Bereikbaar heeft NS deze periode samen met ANWB en Rabobank het initiatief genomen om het bedrijfsleven bij nieuwe bereikbaarheidsoplossingen te betrekken.
Categorie:
Tag(s):