donderdag, 27. november 2008 - 12:54

Nederlandse vrouwen relatief ongezond

Amsterdam

Met de gezondheid van de Nederlandse vrouwen gaat het minder goed dan in een flink aantal andere EU-landen. In ons land sterven vrouwen vaker dan gemiddeld aan kanker en aan ziekten van de ademhalingswegen, zoals COPD. Het verschil met het EU-gemiddelde wordt bij kanker zelfs nog groter; steeds meer Nederlandse vrouwen sterven aan longkanker terwijl dit bij Nederlandse mannen juist sterk afneemt. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Deze relatief ongunstige positie van Nederlandse vrouwen heeft voor een belangrijk deel te maken met het hoge percentage Nederlandse vrouwen dat in het verleden heeft gerookt. Roken is van grote invloed op sterfte aan longkanker en aan ademhalingsziekten. Net als in veel andere EU-landen, neemt het aantal mensen dat rookt ook in Nederland af. Toch behoort Nederland nog tot de EU-landen met het hoogste percentage rokende vrouwen.

Na een periode van stagnatie in de jaren negentig stijgt sinds 2000 de levensverwachting van de Nederlandse vrouwen weer. De gemiddelde leeftijd van 82 jaar gaat nu gelijk op met het gemiddelde van de 27 EU-lidstaten. Net als in andere EU-landen leven vrouwen in Nederland langer dan mannen, maar de levensverwachting van Nederlandse mannen is vergelijkbaar met de hogere levensverwachting van de 15 meer welvarende 'oude' EU-landen. Nederlandse mannen worden gemiddeld 78 jaar en de levensverwachting in goede gezondheid is voor hen relatief hoog. Het onderzoek laat verder zien dat Nederland tot de beste Europese landen behoort voor sterfte door hart- en vaatziekten en ongevallen.
Categorie:
Tag(s):