maandag, 21. juli 2008 - 17:35

Negatief zwem- en visadvies Noordzeekanaal blijft van kracht

Schiphol

Het hoogheemraadschap van Rijnland raadt aan, na overleg met Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om uit voorzorg ook de komende 3 dagen niet in de ringvaart en het Noordzeekanaal te zwemmen en ook geen vissen uit deze wateren te consumeren. Dit heeft het hoogheemraadschap maandag laten weten.

Sinds maandagmiddag 21 juli 2008 voert het hoogheemraadschap van Rijnland via de ringvaart van Aalsmeer tot Halfweg water af dat afkomstig is van het Schipholterrein. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de afgelopen dagen met succes het, met blusschuim vervuilde, water dat op Schiphol was achtergebleven, geïsoleerd in bassins.

Het waterstelsel op het Schipholterrein, waarin het vervuilde water eerder lag, heeft nog een lage concentratie perfluorverbindingen. Dit waterstelsel loopt door de hevige regenval de afgelopen dagen nu vol. Via het gemaal Bolstra aan de ringvaart wordt deze concentratie verdund tot een zeer lage, verantwoorde concentratie.

Het gaat hier om een verontreiniging met blusmiddel afkomstig van Schiphol-oost. Dit blusmiddel bevat perfluorverbindingen, waarvan PFOS (perfluorooctaansulfonaat) de belangrijkste is. Deze stof is schadelijk voor het milieu, maar Rijnland verwacht dat het in zeer lage concentraties geen effecten heeft op waterorganismen. Metingen hebben inmiddels aangetoond dat de stof in zeer lage concentraties in het oppervlaktewater aanwezig is.
Provincie:
Tag(s):