donderdag, 8. mei 2008 - 17:29

Negende Zeeuwse Amateur-Archeologen Dag in Goes

Goes

De Zeeuwse Amateur-Archeologen Dag (ZAAD) vindt dit jaar plaats op een bijzondere locatie: de Grote Kerk in Goes. De locatie van de Grote Kerk in Goes is gekozen omdat het programma van de ZAAD dit jaar in het teken staat van ‘2008 Jaar van het Religieus Erfgoed’.

Ook vindt in de kerk die dag, zaterdag 7 juni, de opening van een tentoonstelling plaats van religieuze voorwerpen die in de Zeeuwse bodem zijn gevonden. Nieuw is dat dit jaar de dag ook open staat voor alle belangstellenden met interesse in de (Zeeuwse) archeologie. De organisatie van het evenement is in handen van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ).

Sinds 2000 heeft de ZAAD als contactdag voor amateur-archeologen naam gevestigd onder het motto ‘voor en door amateurs’. Amateur-archeologen vervullen een belangrijke rol in de Zeeuwse archeologie. Dankzij hun inzet wordt veel bereikt, zowel bij behoud van archeologische monumenten als bij veldonderzoek, publicaties en tentoonstellingen.

Religie is het verbindende thema van de lezingen. Dr. Maaike Groot van de Vrije Universiteit te Amsterdam zal ingaan op aspecten van religieus handelen in de Late IJzertijd en de Romeinse tijd in rituele deposities uit die periode uit het Nederlandse rivierengebied.

De nederzettingshistoricus prof. dr. em. Peter Henderikx uit Veere zal het verband tussen de stichting van parochiekerken en de nederzettings-geschiedenis van Zeeland in de middeleeuwen belichten. De laatste spreker is Arco Willeboordse, conservator van het Gemeentelijk Archeologisch Museum Aardenburg, die laatmiddeleeuwse beschilderde grafkelders uit Zeeland en Vlaanderen en de symboliek in de afbeeldingen voor het voetlicht zal brengen.

De dag zal om 10.30 uur geopend worden door Joost Adriaanse, wethouder van de gemeente Goes voor cultureel erfgoed. De kerk is open vanaf 10.00 uur, voor de inschrijving en ontvangst met koffie of thee.

Aansluitend aan de ZAAD wordt om 16.00 uur de tentoonstelling 'Hoog in de hemel, laag onder de grond' geopend. In deze tentoonstelling, samengesteld door afdeling Zeeland van de landelijke vereniging van amateur-archeologen Archeologische Werkgemeenschap Nederland, worden religieuze voorwerpen uit Zeeuwse bodem geëxposeerd. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Zeeland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland.

Deelname aan de dag is alleen mogelijk bij aanmelding vooraf. Voor deelname aan de dag wordt een financiële bijdrage van € 7,50 gevraagd. Het bedrag wordt op de dag zelf bij inschrijving voldaan. Men ontvangt dan tevens een bon voor een lunchpakket, twee consumptiebonnen voor tijdens de receptie en een toegangsbewijs voor het Historisch Museum De Bevelanden in de middagpauze. Ook koffie en thee zijn inbegrepen.

Aanmelding tot uiterlijk woensdag 4 juni 2008, bij voorkeur per e-mail info@scez.nl of telefonisch 0118-670870. Bij voorkeur wordt deelname aan de dag digitaal bevestigd. Vermelding van bereikbaarheid per e-mail is dan ook gewenst.
Provincie:
Tag(s):