woensdag, 16. juli 2008 - 9:40

Nepvuurwapens: als speelgoed te koop, maar in Nederland verboden

Den Haag

In de ons omringende landen zijn ze vaak gewoon te koop en ook in de landen rond de Middellandse Zee zijn ze gemakkelijk verkrijgbaar: nepvuurwapens.

In Nederland is het bezit van deze ‘look-a-likes’ echter verboden. Wie toch in de verleiding komt om bijvoorbeeld tijdens de vakantie een nepvuurwapen te kopen en het vervolgens mee te nemen naar Nederland, kan een boete van 150 euro of meer tegemoet zien.

Om te voorkomen dat vakantiegangers bij terugkomst in Nederland worden geconfronteerd met een teleurstelling is de Koninklijke Marechaussee in samenwerking met het Landelijk Platform Vuurwapens een bewustwordingscampagne gestart. Op de luchthavens en langs de voornaamste verkeersroutes naar vakantiebestemmingen worden reizigers op het verbod op nepvuurwapens geattendeerd.

Dagelijks worden in Nederland nepvuurwapens in beslag genomen. Vooral in de vakantieperiode loopt het aantal inbeslagnames behoorlijk op. Wie in Nederland in het bezit is van een nepvuurwapen pleegt een misdrijf. Een nepvuurwapen ziet er qua vorm en afmeting immers vaak uit als een echt vuurwapen. Daar kan door kwaadwillenden misbruik van worden gemaakt. Daarnaast leidt de afhandeling van incidenten met nepvuurwapens bij medewerkers van politie of marechaussee vaak tot verwarring, waardoor levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

De Koninklijke Marechaussee is vertegenwoordigd in het Landelijk Platform Vuurwapens. Dit is een samenwerkingsverband van overheidsdiensten, met als gezamenlijk doel de aanpak van illegaal wapenbezit. Een terugkerend onderwerp is een bewustwordingscampagne ter voorkoming van de invoer van nepvuurwapens.
Provincie:
Tag(s):