dinsdag, 18. maart 2008 - 14:41

Nestbeheer voorkomt toename ganzenpopulatie in park Hattem

Roermond

Het vorig jaar heeft de gemeente Roermond na overleg met de dierenbescherming en in samenwerking met het bedrijf Hofganzen een einde gemaakt aan de overlast van verwilderde ganzen in het park Hattem in Roermond. Met name de uitwerpselen zorgden voor steeds meer overlast, niet alleen wat het aanzicht betrof maar ook het risico dat (oudere) mensen uitglijden, werd steeds groter. De firma Hofganzen heeft de populatie op een diervriendelijke manier verkleind.

De volgende stap is om de populatie qua conditie en omvang in de hand te houden en dat kan door middel van nestbeheer. Alle nesten worden in kaart gebracht en van een nest worden de eieren op een dusdanige manier behandeld dat ze niet uitkomen. Deze behandeling moet altijd binnen de eerste twee weken gebeuren nadat het legsel compleet is en de ganzen met broeden beginnen. In deze periode is er namelijk nog geen sprake van de ontwikkeling van een kuiken in het ei.

Op advies van de firma Hofganzen wordt er in Roermond voor gekozen om de eieren in olie te dompelen. Daardoor wordt de poreuze schaal luchtdicht afgesloten en wordt ontwikkeling van een kuiken in het ei voorkomen. De achterliggende gedachte van de behandelmethode is dan ook ‘beter een ei vroegtijdig behandelen dan een gans te doden’.

Overigens heeft het verwijderen van een compleet nest geen zin omdat de ganzen dan opnieuw eieren gaan leggen.
Provincie:
Tag(s):