vrijdag, 21. november 2008 - 8:45

NHG: 'Artikel over vaccinatie jonge meisjes zaait onnodig onrust'

Groningen

Het artikel in het AD ‘Vaccinatie jonge meisjes leidt juist tot meer doden’ zaait onnodige onrust. Het Nederlands Huisartsen Genootschap is zeer ontstemd over de tendentieuze kop en boodschap van het artikel.
Het NHG pleit in een artikel in Medisch Contact voor meer onafhankelijk onderzoek naar de risicofactoren van baarmoederhalskanker. Dan kunnen risicogroepen worden opgespoord en behandeld. Dat leidt tot een hogere effectiviteit en lagere kosten. Het artikel is bedoeld als een opiniërend stuk over de effectiviteit en doelmatigheid van het HPV-vaccinatieprogramma.

De stelling dat HPV-vaccinatie tot meer doden leidt, is onjuist. Het NHG schetst in het artikel in Medisch Contact een aantal scenario’s met mogelijke onbedoelde negatieve neveneffecten van de invoering van de HPV-vaccinatie. Gewezen wordt op het risico dat vrouwen op basis van een onterecht gevoel van veiligheid door HPV-vaccinatie minder belang gaan hechten aan het preventieve onderzoek naar baarmoederhalskanker en het periodiek uitstrijkje achterwege gaan laten. Hierdoor zou de HPV-vaccinatie het bestaande effectieve bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker kunnen ondermijnen, waardoor baarmoederhalskanker zou kunnen toenemen.

Het NHG adviseert daarom om de effecten van het vaccinatieprogramma goed te monitoren en op termijn te betrekken bij een heroverweging. Het NHG volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad.
Categorie:
Tag(s):