woensdag, 10. september 2008 - 12:04

Niet-aggressieve Pitbulls zijn terug naar de eigenaar

Den Haag

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een groot deel van alle Pitbull-achtige honden die niet agressief zijn, en niet betrokken waren bij een bijtincident, teruggegeven aan de eigenaren.

De honden waren in beslag genomen op basis van de 'Regeling Agressieve Honden', die minister Verburg in juni buiten werking heeft gesteld. Het gaat in totaal om 76 honden die nu weer thuis zijn. Dat staat in en brief aan de Tweede Kamer.

Verburg beloofde de kamer na het zomerreces te informeren over de gang van zaken bij de teruggave van de honden. Op 8 september waren van de 200 honden 76 teruggeven aan de eigenaren. Van 29 honden is geen eigenaar bekend, of wil de eigenaar de hond niet terug. Voor hen wordt een nieuw tehuis gezocht. In 13 gevallen is het ministerie nog op zoek naar de eigenaar. Tot slot zijn er 3 honden overleden en zijn 8 honden door hun baasjes verwaarloosd en op grond van de RAD in beslag genomen.

Dan blijft een grote groep over van 71 honden die nog niet wordt vrijgelaten. Het gaat om 37 honden die betrokken zijn geweest bij een bijtincident en om 34 honden die afwijkend gedrag vertoonden. Deze groep wordt in oktober onderworpen aan een zogeheten 'risico-assessment'.
Provincie:
Tag(s):