maandag, 28. januari 2008 - 13:06

Niet iedereen blij met gekozen beroep

Amsterdam

Veel mensen zijn ongelukkig in hun beroep en ondervinden daar dagelijks hinder van. Onderzoek onder 2500 deelnemers laat zien dat 71% het onderwijs hiervoor verantwoordelijk acht.

Blijkbaar schort het vanuit de scholen aan goede informatieverstrekking en communicatie met de studenten. Tachtig procent van de deelnemers aan de enquete op een beroepskeuzesite gaf aan spijt te hebben van het gekozen beroep.

Zoeken naar informatie over opleidingen ter voorbereiding op de studie- en beroepskeuze gebeurt in 56% van de gevallen op het internet. Slechts één op de drie vraagt de school om advies. Veel mensen steken daarom de hand in eigen boezem, door aan te geven dat zij meer initiatief hadden moeten tonen voor het inwinnen van informatie over vervolgopleidingen.
Provincie:
Tag(s):