maandag, 4. augustus 2008 - 11:32

Niet meer criminaliteit onder buitenlandse seizoensarbeiders

Venlo

De aanwezigheid van buitenlandse (seizoens)arbeiders in Noord-Limburg zorgt niet voor meer criminaliteit. Dit concludeert de districtelijke driehoek Venlo die bestaat uit politie, Openbaar Ministerie, gemeente Venlo, Maasbree, Kessel, Meijel, Helden, Beesel-Reuver, Arcen en Velden na een onderzoek. Ook zijn er geen aanwijzingen dat zij verantwoordelijk zijn voor extra verstoring van de openbare orde. In deze regio zijn vooral veel Polen actief in de land- en tuinbouw, de bouw- en metaalsector en binnen het distributie- en productiewerk.

In de regio Noord- en Midden-Limburg lijkt een groeiende aandacht te zijn voor de aanwezigheid van buitenlandse werknemers. Het beeld dat daarbij ontstaat, is er een van onveilige huisvesting, onhygiënische levenswijze, overmatig alcoholgebruik, overlast en criminaliteit. Omdat duidelijke cijfers hierover tot nu toe schaars waren, is in opdracht van de districtelijke driehoek Venlo een onderzoek ingesteld. Er is onder meer gekeken naar incidenten in het verkeer, vermogensdelicten, geweldszaken, drugs en overlast. Dat er rond de buitenlandse werknemers toch een negatieve sfeer ontstaat, heeft volgens het onderzoek te maken met verkeerde beeldvorming als gevolg van gebrekkige wederzijdse integratie, de taalbarrière en onbekendheid met elkaars cultuur. Wél concludeert het onderzoek dat de wijze van huisvesting van buitenlandse werknemers aandacht verdient van politie en overheid. Hiervoor worden in het rapport enkele aanbevelingen gedaan.
Provincie:
Tag(s):