vrijdag, 11. juli 2008 - 9:08

Niet te veel drinken tijdens Vierdaagse

Nijmegen

Onderzoekers waarschuwen ervoor dat opvallend veel wandelaars (5%) juist te veel hebben gedronken tijdens de Vierdaagse in 2007. Deze zogenoemde overhydratatie kan leiden tot een lage natriumconcentratie in het bloed en zwelling van de hersenen.

Dat meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zaterdag 12 juli in een artikel over de fysieke risico’s tijdens het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse. Tijdens de eerste wandeldag in 2006 overleden 2 deelnemers, belandden meer dan 30 wandelaars in het ziekenhuis en werden vele honderden lopers onwel.

Twee wandelaars overleden in 2006
Als belangrijkste oorzaak werden oververhitting en uitdroging aangemerkt. De dramatische gebeurtenissen in 2006 waren aanleiding voor dit onderzoek.

Teveel drinken
Van alle deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse in 2007 kreeg maar liefst 20% te kampen met stoornissen in de vocht- en zouthuishouding. Dit kan bij sommigen leiden tot dorst, duizeligheid, verwardheid, ernstige vermoeidheid, tremoren en spierzwakte, veranderingen van de bloeddruk en veranderingen van het hartritme. Opvallend is dat wandelaars nog al eens te veel water drinken en daardoor overgehydrateerd raken.

Arts-fysioloog prof.dr. M.T.E. Hopman, onderzoeker-fysioloog dr. D.H.J. Thijssen, junior-onderzoeker drs. T.M.H. Eijsvogels, artsen in opleiding tot internist mw. drs. F. Poelkens en drs. B.J.J.W. Schouwenberg, arts in opleiding tot cardioloog drs. C.W. Wouters en arts drs. M. Binkhorst volgden 66 wandelaars tijdens de Vierdaagse van 2007.

Wandelaars nu weer gevolgd
Gekeken werd naar temperatuur, vochtinname, veranderingen in lichaamsgewicht en energieverbruik vóór en tijdens de wandeldagen. In de Vierdaagse van volgende week herhalen ze hun metingen in een grotere groep.

De Vierdaagse wandelen is een stevige aanslag op de conditie, waarin een wandelaar zo´n 50.000 stappen zet en gemiddeld 5100 kcal per 24 uur verbruikt. De Vierdaagse in 2007 was niet extreem heet; oververhitting van deelnemers kwam niet voor.

Overhydratatie
De onderzoekers waarschuwen ervoor dat opvallend veel wandelaars (5%) juist te veel te drinken. Deze zogenoemde overhydratatie kan leiden tot een lage natriumconcentratie in het bloed en zwelling van de hersenen.

De onderzoekers wijzen erop dat dit een levensbedreigende situatie is die in de afgelopen jaren al tot enkele sterfgevallen heeft geleid bij sportevenementen. Maar liefst 97% van de onderzochte wandelaars liet minstens 1 dag tijdens het evenement een toename in lichaamsgewicht zien, een duidelijk indicatie voor overhydratatie.

Niet meteen aan infuus
De artsen pleiten er dan ook voor om bij onwel geworden wandelaars niet meteen vocht toe te dienen via een infuus, maar eerst te kijken of er wel echt sprake is van uitdroging of juist van overhydratatie (overvulling). Het standaard toedienen van vocht bij onwel geworden wandelaars zou namelijk bij 25% fatale gevolgen kunnen hebben.

Gewicht in de gaten houden
Wandelaars doen er goed aan hun gewicht in de gaten te houden, benadrukken de onderzoekers. Behoud of licht verlies van lichaamsgewicht (1 à 2%) staat dan voor een goede vochtbalans. Neemt het gewicht daarentegen toe, dan moet er ernstig rekening worden gehouden met overhydratatie.

In een begeleidend commentaar benadrukken twee internisten (drs. A.J. Meinders en prof. dr. A.E. Meinders) dat het lopen van de Vierdaagse weliswaar een forse belasting is maar dat die zelfs bij niet optimaal getrainde wandelaars zelden echte consequenties hebben tenzij het erg warm is.
Provincie:
Tag(s):