vrijdag, 16. mei 2008 - 10:03

Nieuw akkoord Cao ziekenhuizen

Amsterdam

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ en NU'91 hebben donderdagavond een akkoord bereikt over de nieuwe Cao Ziekenhuizen. De cao geldt vanaf 1 februari 2008 tot 1 maart 2009.

De partijen zijn een loonsverhoging overeengekomen van 3,25% per 1 juni 2008 en een eenmalige uitkering van 1% met een minimum van 300 euro bruto per 1 oktober.

Tijdens de onderhandelingen is uitvoerig gesproken over levensfasebeleid, en over de ontziebepalingen en extra verlofregelingen voor oudere werknemers. In een aantal bijeenkomsten zijn de mogelijkheden verkend om vanuit de genoemde regelingen een eigentijds levensfasebeleid te ontwikkelingen voor werknemers in alle levens- en loopbaanfasen.

Een belangrijk winstpunt is dat alle partijen een persoonlijk levensfasebudget op basis van dienstjaren als een serieuze mogelijkheid zien om de huidige leeftijdsgebonden verlofregelingen te vervangen.

Naast de loonsverhoging is de belangrijkste afspraak dan ook om voor het eind van de looptijd te komen met een uitgewerkt ontwerp voor het levensfasebeleid.

Omdat de inhoudelijke uitwerking en berekening van de financiële gevolgen nog niet op korte termijn afgerond zijn en de cao-partijen wel snel een loonsverhoging willen realiseren is nu een kortdurende cao afgesloten.

Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door de achterban van zowel de vakorganisties als de NVZ.
Provincie:
Tag(s):