maandag, 11. februari 2008 - 13:56

Nieuw bestemmingsplan Almeerderhout

Almere

De boswachterij Almeerderhout krijgt een nieuw bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan biedt ruimte voor verdere ontwikkeling van het gebied rondom stadslandgoed de Kemphaan en het behoud van de huidige structuur van het bosgebied. Dit heeft de gemeente Almere maandag laten weten.

Het voorontwerp bestemmingsplan omvat het gebied van de Boswachterij Almeerderhout, inclusief de oostzijde van de Hoge Vaart, het golfterrein en de recreatie- en volkstuinen aan de Meentweg. De boswachterij omvat een groot bosgebied waarbinnen een zogenaamd boshart is ontstaan rondom de Kemphaan.

Voor het boshart zijn er groeimogelijkheden in het voorontwerp bestemmingsplan voor de Kemphaan opgenomen en is een recreatieve bestemming voor de vuilstort Braambergen mogelijk als deze straks niet meer in gebruik is.

Inspraak
Een voorontwerp is een eerste concept van een nieuw bestemmingsplan. Voordat het nieuwe bestemmingsplan in procedure wordt gebracht, kunt u uw mening geven over het voorontwerp. Het voorontwerp ligt zes weken, vanaf maandag 11 februari 2008 tot en met maandag 24 maart ter inzage, bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis.

Inloopavond
Op dinsdag 19 februari vindt er van 18.00 uur tot 21.00 uur een inloop- en informatieavond plaats in Natuurcentrum het Eksternest, op het stadslandgoed de Kemphaan. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden informatie krijgen over het voorontwerp bestemmingsplan, de visie voor het boshart, de producten van de Boswachterij en de Kemphaan en de activiteiten van de Kemphaan in 2008.
Provincie:
Tag(s):