zaterdag, 5. januari 2008 - 12:58

Nieuw gezondheids-centrum in St. Jans Gasthuis

Weert

Onder de noemer Mediweert is in het St. Jans Gasthuis in Weert sinds 1 januari een nieuw gezondheidscentrum van start gegaan. De doelstelling van het centrum is gezond zijn en gezond blijven. Het is toegankelijk voor iedereen die onder professionele, medische begeleiding gezond wil leven, werken en sporten, meldt het ziekenhuis in Weert.

Wie benieuwd is naar zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid kan zich in het nieuwe gezondheidscentrum medisch laten testen. Ook werkgevers die hun ziekteverzuim zo laag mogelijk willen houden, kunnen hun personeel bij Mediweert aanmelden voor een gezondheidstest. Het aanbod van behandelingen is divers en zal dit jaar in omvang verder groeien. Zo kunnen hartpatiënten er bijvoorbeeld na hun revalidatie in groepsverband trainen om hun conditie op peil te houden. Ook voor andere doelgroepen, zoals ouderen, verzorgt Mediweert professionele bewegingstrainingen. Verder behandelt het gezondheidscentrum mensen die willen stoppen met roken, afslanken of last hebben van overbeharing of wijnvlekken. Ook accupunctuur en ooglidcorrectie behoren tot de mogelijkheden. Zwangere vrouwen kunnen in de vroege zwangerschap bij Mediweert terecht voor een prenatale diagnostiek. Daarbij wordt met behulp van een bloedonderzoek bij de zwangere en een nekplooimeting van hun ongeboren kind, de kans op het syndroom van Down berekend. Na de geboorte biedt Mediweert zonodig ook professionele begeleiding bij de borstvoeding.

In de nieuwe kliniek komt bovendien een centrum voor sportgeneeskunde. Een sportarts behandelt in nauwe samenwerking met diverse specialisten sporters die geblesseerd zijn of medische begeleiding nodig hebben bij hun prestaties. Veel behandelingen van Mediweert worden door zorgverzekeraars (deels) in hun aanvullende polis vergoed.

De sterk toegenomen behoefte om langer en dus gezonder te leven, is de reden voor het nieuwe initiatief in Weert. Medisch manager Jan Chin: ,,Ziekenhuizen zijn van oudsher vooral gericht op het genezen van zieke patiënten. Mediweert vult dit aanbod aan en legt het accent op gezond zijn en gezond blijven.�
Provincie:
Tag(s):