woensdag, 29. oktober 2008 - 21:28

Nieuw groot natuurgebied in kop van Drenthe

Peize

Precies 10 jaar na de enorme wateroverlast in Noord-Nederland hebben de provincie Drenthe en het waterschap Noorderzijlvest het startsein gegeven voor de inrichting van een groot gebied voor natuur en waterberging tussen Eelde en het Leekstermeer. Dienst Landelijk Gebied heeft de projectleiding en voert de werkzaamheden uit. Het 1.700 hectare tellende gebied dat direct grenst aan de stad Groningen moet ervoor zorgen dat een dergelijke crisissituatie zich niet meer kan voordoen. Ook natuur en landbouw doen er hun voordeel mee. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten gaan het robuuste natuurgebied beheren. En de landbouwsector gaat erop vooruit door verbetering van de landbouwstructuur.

De starthandeling werd verricht door de hoogste ambtenaar van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, André van der Sande. Herinrichting Peize, dat een totale omvang heeft van meer dan 5.000 hectare, is een echt LNV-project vindt Jaap van Dijk, voorzitter Herinrichting Peize. ‘Door de koppeling van landbouw aan natuur en veiligheid (water) ontstaat hier een gebied dat een enorme bijdrage levert aan de kwaliteit van het gebied en het hart van de stadsregio Groningen-Assen’, zo stelt hij.

De wateroverlast in Groningen en Drenthe 10 jaar geleden was de directe aanleiding voor dit waterbergingsgebied. Daarom is de herinrichting Peize, zoals het project heet, zo belangrijk voor de hele regio.

Voor gedeputeerde Rein Munniksma van de provincie Drenthe en dijkgraaf Henk van ’t Land van waterschap Noorderzijlvest is dit een unieke combinatie, waarbij zowel grootschalige waterberging als versterking van landbouw en natuur wordt gerealiseerd.
Rein Munniksma: “Dit is een schoolvoorbeeld van gebiedsgericht werken. In amper drie jaar tijd is samen met de partners in het gebied het inrichtingsplan opgesteld dat we nu gaan uitvoeren.�


Volgens Henk van ’t Land is er geen sprake van een grote waterplas, maar een overstromingsgebied waar openheid, afgewisseld met bosjes, hooilanden en overstromingsmoeras de overhand krijgen. De verwachting is dat over enkele jaren de natuur plaats biedt aan kleine karakieten, grote zilver reigers en visarenden. Op termijn zijn er ook mogelijkheden voor de bever of de otter.

Bij het maken van de plannen zijn gemeenten, landbouworganisatie LTO, natuurbeheerders en de bevolking betrokken. Grote delen van het gebied zijn in handen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Deze organisaties nemen het beheer van dit gebied op zich.

Herinrichting Peize is een project dat in opdracht van de provincie Drenthe en het waterschap Noorderzijlvest wordt uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied. De gemeenten Noordenveld en Tynaarlo, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO-Noord en het Kadaster zijn partners. De totale kosten van het project bedragen 34 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):