woensdag, 11. juni 2008 - 14:34

Nieuw hoogspannings-station in Lelystad

Lelystad

In Lelystad wordt gewerkt aan de ombouw van een aftakstation tot een volwaardig dubbelrailstation. Het nieuwe 380 kV-station aan de lijn Diemen-Ens wordt gerealiseerd op verzoek van producent Electrabel. Dit bedrijf neemt in Lelystad medio 2009 twee nieuwe gasgestookte centrales in gebruik.

Het nieuwe station van TenneT zorgt ervoor dat de geproduceerde elektriciteit op het landelijke 380 kV-net kan worden ingevoed.
TenneT en Electrabel kwamen op 23 februari 2007 contractueel overeen dat het generatorveld op 23 april 2009 operationeel moet zijn. TenneT besloot daarop het bestaande, uit 2000 daterende station, grondig onder handen te nemen, ook met het oog op de toekomst.

Het huidige station bestaat uit een transformatorveld dat het landelijke 380kV-net koppelt aan het regionale 150 kV-net. Ten behoeve van Electrabel wordt het station uitgebreid met 1 generatorveld.

Daarnaast wordt er een dubbelrailsysteem aangelegd waarop 4 lijnvelden worden aangesloten, 1 koppelveld, het genoemde generatorveld en het bestaande transformatorveld.

Electrabel, de grootste elektriciteitsproducent van Nederland, produceert sinds vele tientallen jaren stroom op een speciaal aangelegd eilandje in het IJsselmeer bij Lelystad. De verouderde centrales Flevo 1 en 2 worden momenteel vervangen door twee nieuwe gasgestookte eenheden met een totaalvermogen van 900 Megawatt.

De nieuwe Flevocentrale krijgt twee GT26 Steg-turbines en is naar verwachting medio 2009 klaar. Het nieuwe station van TenneT is tegen die tijd operationeel, zodat direct met de productie kan worden begonnen.

Het nieuwe station van TenneT wordt gebouwd op een kavel van 240 bij 140 meter. Op het terrein komen ook zes veldhuisjes en een opslagloods. Het bedieningsgebouw stond er al.

De veldhuisjes zijn prefab aangevoerd, ter plaatse compleet afgebouwd, op hun plaats gezet en afgevijzeld. Voor deze operatie werd de spanning tijdelijk van de hulprail gehaald. De veldhuisjes konden niet allemaal ter plekke worden afgebouwd omdat ze anders te dicht op de hoogspanningslijn zouden staan.

Planning
Het project kent een voorspoedig verloop. In oktober 2007 werd door de gemeente Lelystad een bouwvergunning afgegeven, waarna de aannemerscombinatie Lareco/Van Hoek Bouw een begin maakte met de bouwkundige en civiele werkzaamheden. Het primaire en secundaire montagewerk is uitbesteed aan SPIE Nederland.
Provincie:
Tag(s):