dinsdag, 5. februari 2008 - 20:25

Nieuw meldpunt Discriminatie in Hoorn

Hoorn

Op woensdag 6 februari opent wethouder Ronald Witteveen het nieuwe Meldpunt Discriminatie West-Friesland. Art. 1 Bureau Discriminatiezaken heeft in samenwerking met gemeente Hoorn en stichting Netwerk het meldpunt in Hoorn gestart. Doel is de drempel te verlagen voor slachtoffers om discriminatie te melden.

Iedereen die zich gediscrimineerd voelt, kan bij het meldpunt terecht. Of het nu gaat om leeftijdsdiscriminatie bij een sollicitatie, ongelijke behandeling vanwege een handicap of discriminatie vanwege een geloofsovertuiging, vanaf woensdag 6 februari kunnen slachtoffers dit melden bij het nieuwe Meldpunt Discriminatie in Hoorn. Het Meldpunt Discriminatie is onderdeel van Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord, dat al een kantoor in Alkmaar heeft.

Mensen die gediscrimineerd zijn, krijgen ondersteuning en advies bij Art.1 Bureau Discriminatiezaken. Het bureau kan vertellen of er wettelijk sprake is van discriminatie. Het kan naar wens bijvoorbeeld bemiddelen, of helpen bij het doen van aangifte of het voeren van een rechtzaak. Discriminatie-incidenten kunnen ook anoniem gemeld worden. Het is van groot belang dat discriminatie zoveel mogelijk gemeld wordt. Het bureau is onafhankelijk. Ook meldingen over discriminatie door politie, gemeente of een overheidsinstantie kunnen er gedaan worden.

Art.1 Bureau Discriminatiezaken heeft naast klachtbehandeling nog andere taken. De medewerkers geven voorlichting aan scholen en andere doelgroepen. Ze doen onderzoek en geven advies aan onder andere gemeenten en werkgevers over hun anti-discriminatiebeleid. De gemeente Hoorn geeft financiële ondersteuning aan het bureau.
Provincie:
Tag(s):