dinsdag, 25. november 2008 - 8:52

Nieuw museumbeleid Terneuzen

Terneuzen

Met het vaststellen van de Cultuurnota 2006–2009 heeft de gemeenteraad van Terneuzen de opdracht gegeven om in de voorliggende beleidsperiode nieuw museumbeleid te ontwikkelen.Samen met de musea en de heemkundige verenigingen in de gemeente is in januari 2007 een start gemaakt met het formuleren van dit beleid.

Met de totstandkoming van het nieuwe museumbeleid heeft de gemeente Terneuzen hoge ambities gesteld ten aanzien van de ontwikkeling van het Terneuzense museumbestel.

Op 11 november 2008 heeft het college besloten Het Museumbeleid 2009 – 2012 aan te nemen en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Centraal in het nieuwe museumbeleid van de gemeente Terneuzen staat de algehele kwaliteitsontwikkeling van het museale veld en herhuisvesting van een drietal musea: het Industrieel Museum Sas van Gent, het Schoolmuseum in Terneuzen en het Streekmuseum Het Land van Axel.
Provincie:
Tag(s):