woensdag, 19. maart 2008 - 12:42

Nieuw rioleringsplan voor gemeente Amstelveen

Amstelveen

De gemeente Amstelveen heeft in samenwerking met Waternet het gemeentelijk rioleringsplan geactualiseerd. Het plan geeft aan hoe Amstelveen in 2008 en 2009 omgaat met het onderhouden en vernieuwen van haar rioolstelsel. Belangrijke punten hierbij zijn het voorkomen van wateroverlast en het schoner maken van het oppervlaktewater.

In de gemeente Amstelveen is ongeveer 350 kilometer riool aanwezig met een waarde van circa 300 miljoen euro. Volgens het landelijk gemiddelde reinigen gemeenten het riool eens in de zeven jaar. Amstelveen sluit zich hierbij aan en inspecteert en reinigt jaarlijks 50 kilometer. Ook stelt zij meetprogramma’s op om inzicht te krijgen in het functioneren van de riolering waardoor zij gepaste maatregelen kan nemen ter voorkoming van wateroverlast.

De komende twee jaar ligt de nadruk op het optimaliseren van de riolering en het vervangen van oudere gedeeltes uit de jaren 1950 tot en met 1959 (Keizer Karelpark en Bovenkerk West). De vervanging vindt zoveel mogelijk plaats in combinatie met reeds geplande herstratingswerkzaamheden waardoor de gemeente haar middelen zo efficient mogelijk kan inzetten.

De gemeente kiest ervoor om het regenwater zoveel mogelijk direct te laten vloeien richting het oppervlaktewater. De kosten voor alle aanpassingen aan het riool financiert de gemeente vanuit het rioolrecht. Het tarief voor 2008 bedraagt € 150 per aansluiting. Door nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van oppervlaktewater, regenwater en grondwater is er een aantal taken voor de gemeente bijgekomen. Al deze ontwikkelingen en verbeteringen maken het noodzakelijk het rioolrecht in 2009 te verhogen naar € 170.
Provincie:
Tag(s):