donderdag, 10. april 2008 - 10:08

Nieuw Stroomland: een stuk duurzaam Leeuwarden

Leeuwarden

Het gebied zuidwestelijk van Leeuwarden verandert de komende jaren op het gebied van woningbouw, bedrijvigheid, infrastructuur, recreatie en landschap ingrijpend. De betrokken partijen, provincie Fryslân en de gemeenten Leeuwarden, Littenseradiel en Menaldumadeel, willen deze veranderingen baseren op duurzame energie, watertechnologie en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Bij de ontwikkeling van het gebied worden inwoners, ontwikkelaars en instellingen gevraagd mee te denken en mee te gaan investeren in het gebied, dat vanaf nu verder zal gaan onder de naam “Gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland�.

Centraal in deze gebiedsontwikkeling staat de Keten van Duurzaamheid. De kern daarvan is dat wordt ingezet op de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied én op een gezamenlijke keuze om krachtig te investeren in duurzame energie en watertechnologie. De keten van duurzaamheid bestaat uit vier opeenvolgende schakels: Kennis, Experiment en Productie en Consumptie. In elke schakel komt de focus op duurzaamheid te liggen.

“Onderscheidend in onze gebiedsontwikkeling is dat er geëxperimenteerd kan worden, bijvoorbeeld met energie uit afval en zonne-energie. Waarbij sturing gebeurt op duurzaamheid en landschappelijke kwaliteit. Hierbij willen we samenwerken met de kennisinstellingen die Leeuwarden heeft�; zegt gedeputeerde Anita Andriesen tevens voorzitter van de stuurgroep. “Voor bewoners en ondernemers moet het een aantrekkelijk gebied worden. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het herstel van waterwegen, dit versterkt de recreatieve mogelijkheden“; aldus Marja van der Meer, wethouder van Menaldumadeel.

De partijen zoeken innovatieve bedrijven met schone technologieën die zich willen vestigen in dit gebied. Ook wordt ingezet op duurzame energievoorziening in woningen en nieuwe recreatiemogelijkheden die landschappelijk in te passen zijn en bijdragen aan de ecologische waarden. Om dit te realiseren gaan de partijen de komende tijd actief op zoek naar initiatiefnemers die risicodragend in het gebied willen investeren. Er hebben zich al interessante partijen gemeld.

De gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland wordt een interactief proces. Marktpartijen worden gevraagd om in de vorm van businesscases mee te denken en te doen aan de ontwikkeling van de keten van duurzaamheid. Er wordt veel ruimte gegeven aan marktpartijen die durf, geld en ideeën meebrengen en willen investeren. De provincie en gemeenten bieden een netwerk, faciliteiten en een setting om contacten op te doen om zo projecten te realiseren. Het is niet uitgesloten dat de overheden zelf ook (risicodragend) gaan investeren in het gebied, met het doel nog meer geld voor kwaliteit te organiseren.
Provincie:
Tag(s):