dinsdag, 22. juli 2008 - 16:33

Nieuw systeem verbetert efficiëntie luchtverkeers-diensten

Schiphol

Het oprichten van een systeem van luchtverkeersleiding dat niet zoals nu aan landsgrenzen gebonden is zal de efficiëntie van luchtverkeersdiensten aanzienlijk verbeteren. Dit blijkt uit een haalbaarheidsstudie die is uitgevoerd door luchtverkeersleidingsorganisaties en civiele en militaire luchtvaartautoriteiten van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland.

Functional Airspace Block
Het onderzoek richtte zich op de vorming van een zogenaamd Functioneel Luchtruimblok (Functional Airspace Block, FAB) waarbij tegemoet gekomen wordt aan het groeiende luchtverkeer in Europa. Deze luchtruimblokken gaan uit van verkeersstromen en niet van landsgrenzen zoals nu in de meeste delen van Europa het geval is.

Single European Sky
De zes landen analyseren op dit moment de studie om een beslissing te kunnen nemen over de oprichting van een Functioneel Luchtruimblok. Een systeem van luchtverkeersleiding waarbij de landsgrenzen niet leidend zijn vormt een belangrijke hoeksteen bij de vorming van een gemeenschappelijk Europees Luchtruim (Single European Sky).

Het Single European Sky-project van de Europese Commissie is in 2004 opgestart om van het gefragmenteerde Europese luchtruim een enkel geheel te maken. Een grotere efficiëntie in het gebruik van het luchtruim en verbetering van de veiligheid zijn daarbij de belangrijkste doelen

Het luchtruim van de zes landen die in het hart van Europa liggen, is één van de drukste en meest complexe ter wereld. Daarom verwelkomen de landen de resultaten van het onderzoek dat moet leiden tot de oprichting van een grensoverschrijdend Luchtruimblok.

In november 2008 zijn de zes landen van plan een overeenkomst te tekenen waarin zij de intentie uitspreken om een benodigde institutionele basis te creëren om tot een Verdrag in 2010 te komen.

Parallel hieraan zijn de luchtverkeersleidingsorganisaties begonnen met activiteiten die kunnen worden ondernomen binnen het huidige wettelijke kader en die in overeenstemming zijn met een mogelijk gemeenschappelijk luchtruim.

Om deze activiteiten te combineren is een gemeenschappelijk project opgestart tussen de betrokken organisaties om te onderzoeken hoe een grensoverschrijdend luchtruimblok eruit moet komen te zien.
Provincie:
Tag(s):