vrijdag, 24. oktober 2008 - 19:28

Nieuw type blauwtong in Nederland aangetroffen

Enschede

Het type blauwtong dat eerder deze week in Oost-Nederland is aangetroffen, blijkt type 6 te zijn. De vrijwillige vaccinatiecampagne in Nederland richtte zich tegen type 8. Type 6 komt onder andere voor in Midden Amerika en Afrika. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een zogeheten ‘insluitingsgebied’ vastgesteld van zo’n 50 kilometer rond de besmette bedrijven, waar restrictieve regels gelden.

Rondom de besmette bedrijven is een insluitingsgebied ingesteld van ongeveer 50 km. Voor slachtdieren is binnenlands vervoer vanuit het insluitingsgebied mogelijk, als er 30 dagen geen uitbraak op het bedrijf is geweest. Voor fok- en gebruiksdieren, runderen, schapen en geiten,
gelden strengere regels: die mogen alleen worden vervoerd na het knuttenvrij opstallen en een negatieve test. Vervoer naar het buitenland is verboden. Voor drachtige fok- en gebruiksdieren, die voor inseminatie gevaccineerd moeten zijn, betekent dit dat er geen export plaats mag vinden.

Vanuit de rest van Nederland mag er wel naar het buitenland vervoerd worden. Maar dan gelden dezelfde voorwaarden als bij het vervoer van het insluitingsgebied naar de rest van Nederland.

Er is in Europa nog geen vaccin tegen type 6 voorhanden. Het is nog onduidelijk of die op korte termijn in Nederland kunnen worden toegepast. Op dit moment wordt geïnventariseerd wat er in de wereld op vaccinatiegebied beschikbaar is, of het toepasbaar is en in welke hoeveelheden. Er worden in de besmette gebieden wel vaccins toegepast.
Provincie:
Tag(s):