woensdag, 3. september 2008 - 20:35

Nieuwbouw op kinderwerktuin Paddepoel

Groningen

Het college van B&W heeft besloten om op de kinderwerktuin Paddepoel een nieuw gebouw neer te zetten. Het bestaande gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen en is daarom deels afgekeurd. In het plan voor de nieuwe Natuur- en Duurzaamheid Educatie (NDE) heeft de gemeenteraad de nadrukkelijke wens uitgesproken om de kindertuinen meer te benutten. Dit betekent dat er het hele jaar door activiteiten moeten kunnen plaatsvinden en het door meerdere doelgroepen gebruikt moet kunnen worden.

Waar voorheen de kinderwerktuinen voornamelijk door de basisscholen werden gebruikt, is het de bedoeling dat in het nieuwe NDE-beleid ook het voortgezet onderwijs, wijkorganisaties en milieu- organisaties activiteiten gaan ontwikkelen op de kinderwerktuinen. Ook zullen er – en veel meer dan nu – binnenactiviteiten moeten plaatsvinden. De nieuwe groene leerlijn bijvoorbeeld gaat uit van zowel buiten- als binnenprogramma’s, met ook activiteiten in de winter. Dit is in het huidige gebouw op de kinderwerktuin niet mogelijk.

Het bestaande gebouw zal (deels) vervangen worden door een nieuw gebouw met betere faciliteiten. Zo komen er een groter (en beter geïsoleerd!) leslokaal met keukenfaciliteiten, een groter kantoor en toiletvoorzieningen. Daarnaast is het de bedoeling dat in het nieuwe NDE-beleid de kinderwerktuinen een breder en steviger fundament in de wijken krijgen. Ook zullen ze door andere organisaties (bijvoorbeeld IVN Haren/Groningen) voor activiteiten gebruikt gaan worden.
Provincie:
Tag(s):