zondag, 26. oktober 2008 - 21:12

Nieuwbouw van 33 woningen in Ruinen

Ruinen

Wethouder Ank van der Ziel van de gemeente De Wolden en de heer Kroes, directeur van 03 Projectontwikkeling hebben een exploitatieovereenkomst ondertekend voor de bouw van 33 woningen in Ruinen. De overeenkomst bekrachtigt de afspraken tussen de gemeente De Wolden en 03 Projectontwikkeling over het proces van de bouw, de verdeling van de kosten en het woonprogramma.

De gemeenteraad heeft eind augustus ingestemd met de stedenbouwkundige schets voor woningen in het gebied tussen Oldenhave en Bos. Het gaat om negen vrijstaande woningen, zeven rijwoningen en veertien twee-onder-één-kap woningen. Drie kavels worden in de vrije sector uitgegeven.

De locatie Oldenhave Bos is opgenomen in het strategisch woonprogramma van de gemeente De Wolden. Dit jaar nog start de bestemmingplanprocedure waarmee de woningbouw in het gebied planologisch mogelijk wordt gemaakt. Aan de locatie worden hoge eisen gesteld op het gebied van architectuur, de indeling en aansluiting bij het landschap. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat tegelijk met het bestemmingsplan wordt vastgesteld en onderdeel uitmaakt van de welstandsnota.
Provincie:
Tag(s):