donderdag, 13. maart 2008 - 15:22

Nieuwbouw Wiekslagterrein Sneek kan doorgaan

Sneek

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de gemeente Sneek bouwvergunning en vrijstelling van het bestemmingsplan heeft kunnen verlenen voor nieuwbouw langs het Spoordok op het Wiekslagterrein achter het station van Sneek.

De in het plangebied aanwezige watervleermuis is gevoelig voor licht. De vereniging Vogelbeschermingswacht "Sneek en omstreken" had aangevoerd dat door de komst van de bebouwing een toename van verlichting valt te verwachten. Volgens de vereniging is dan ook sprake van het opzettelijk verontrusten van vleermuizen, zoals bedoeld in Flora- en faunawet. Daarom zou een ontheffing op het verbod om vleermuizen te verstoren nodig zijn.

Maar naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de gemeente de situatie van de vleermuizen ter plaatse voldoende in kaart gebracht en vervolgens de nodige maatregelen in het bouwplan opgenomen, zodat de verstoring van de watervleermuizen zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Verder is niet gebleken dat het bouwplan dermate afwijkend is van de bebouwing in de directe omgeving, dat de gemeente de gevraagde bouwvergunning en vrijstelling om die reden niet heeft kunnen verlenen.
Provincie:
Tag(s):