dinsdag, 8. juli 2008 - 22:01

Nieuwbouwwoningen op AZC Zweeloo

Zweeloo

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil de semipermanente woningen van het asielzoekerscentrum Zweeloo vervangen door permanente nieuwbouwwoningen. Nieuwbouw is noodzakelijk omdat de huidige semipermanente woningen zijn verouderd. De gemeente Coevorden is bereid aan deze plannen mee te werken. Door de nieuwbouw ontstaan er honderd extra opvangplaatsen.

Het COA hecht groot belang aan een veilige en adequate huisvesting van bewoners. De huidige semipermanente woningen zijn aan het einde van de bouwtechnische levensduur en zijn bovendien voor tijdelijk geplaatst.

De capaciteit van het asielzoekerscentrum wordt door de nieuwbouw
uitgebreid van 350 naar 450 plaatsen. Het COA hoopt in februari 2009 met de ontmanteling van de semipermanente woningen te kunnen beginnen. Om geen afbreuk te doen aan het landschap worden de nieuwe woningen zo ver mogelijk naar achteren geplaatst. Ook zijn de woningen zo ontworpen dat ze in de landelijke omgeving passen.

Het asielzoekerscentrum Zweeloo ligt in het bestemmingsplan ’t Witte Zand en is via een tijdelijke vrijstelling tot stand gekomen. Voor de nieuwbouw en uitbreiding is echter een nieuwe vrijstelling nodig en daar wil de gemeente aan meewerken. Het ontwerp-vrijstellingsbesluit komt zes weken ter inzage te liggen op het gemeentehuis. Daarnaast organiseert het COA op 20 augustus een inloopavond met informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.
Provincie:
Tag(s):