zaterdag, 26. januari 2008 - 12:57

Nieuwe aanpak jonge Antilliaanse Dordtenaren met justitieel verleden

Dordrecht

De gemeente Dordrecht wil jonge Antilliaanse Dordtenaren met een crimineel verleden intensief gaan begeleiden naar werk of opleiding. Stichting Welzijnsbevordering Antillianen/Arubanen (SWA) gaat in opdracht van de gemeente vijftig jongeren begeleiden. Met deze aanpak wil de gemeente deze groep jongeren betere kansen bieden, en zo voorkomen dat ze terugvallen in criminaliteit. SWA heeft ervaring met het begeleiden van jonge Antillianen met een justitieel verleden.

Uit cijfers van de politie blijkt dat er in Dordrecht sprake is van een forse oververtegenwoordiging van Antilliaanse verdachten. In 2006 is ruim één op de tien verdachten van 12 jaar en ouder van Antilliaanse herkomst. Sinds 2004 is er echter wel sprake van een dalende trend.

De jongeren met een justitieel verleden worden gedurende maximaal achttien maanden intensief begeleid door een ‘zwaar’ team dat bestaat uit een psycholoog, een mentor en een maatschappelijk werker. De jongeren krijgen op verschillende levensgebieden hulp zoals wonen, geld, scholing en werk, politie en justitie, onderwijs en opvoeding. Zo kunnen problemen integraal aangepakt worden. In het project is plaats voor vijftig Antilliaanse/Arubaanse Dordtenaren van 16 tot 25 jaar oud. Wethouder J.W. Spigt van integratie vindt het belangrijk dat extra aandacht komt voor deze groep jonge Antillianen. "De criminaliteit onder Antilliaanse jongeren is nog steeds hoog. Als je deze jongeren op het juiste spoor zet, is dat goed voor de jongeren zelf en voor de samenleving.’’

De jongeren maken samen met een maatschappelijk werker een trajectplan met daarin prestatieafspraken. Het plan is als het ware een contract tussen de jongere en de SWA. In het traject werken begeleiders en jongeren aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. Jongeren moeten zelf hun problemen leren oplossen. Tijdens de trajecten werkt men ook aan mentaliteits- en gedragsverandering, daarom zit in het team ook een psycholoog. Door aan mentaliteitsverandering te werken moet de kans op terugval geminimaliseerd worden.

Voor de instroom legt de SWA contact met de politie en met de verschillende jeugdinrichtingen, zoals de Dordtse Poorten. Er wordt samengewerkt met het team van coaches van Route 23 dat in de wijken werkt. Route 23 is een regionaal samenwerkingsverband waarbij jongeren trajecten volgen met scholing, werk, hulpverlening of een combinatie daarvan.

Het project is onderdeel van het beleidsprogramma ‘Antilliaanse Dordtenaren doen mee´van de gemeente Dordrecht dat als doel heeft Antilliaanse kwetsbare groepen toe te leiden naar werk of opleiding (‘zelfstandig in de samenleving’) en contacten met andere Dordtenaren te vergroten (‘delen met de samenleving’).

Over twee jaar bekijkt de gemeente hoeveel jongeren uit het project daadwerkelijk werken of een opleiding volgen.
Provincie:
Tag(s):