dinsdag, 11. maart 2008 - 15:14

Nieuwe acties bij politie niet uitgesloten

Den Haag

De minister van Binnenlandse Zaken laat weten teleurgesteld te zijn na de vastgelopen onderhandelingen met de politiebonden dinsdag. In een reactie zegt zij dat ‘de bonden geen verantwoordelijkheid nemen’. Dinsdag gingen de bonden en vertegenwoordigers van de minister wederom om te tafel zitten en werden acties door de politie opgeschort.

De politiebond zijn allerminst te spreken over de verloop van het gesprek. De minister wil slechts meewerken aan een CAO-bod, indien vooraf onderhandelaars van bonden met hun handtekening verklaren in te stemmen met de inhoud van het bod. Dat bod zou dan als onderhandelaarsresultaat aan de leden moeten worden voorgelegd. Hiermee zijn de bonden niet op in gegaan omdat zij een neutraal voorstel aan hun leden willen voorleggen.

Het ANPV laat weten: 'Een dergelijke handelswijze past niet binnen de moderne arbeidsverhoudingen van de 21e eeuw. Door de opstelling van Ter Horst raken de verhoudingen tussen werkgever en werknemers ernstig verstoord. De conclusie is immers dat onze leden worden geschoffeerd. De onrust die dat zal opleveren, komt geheel voor rekening van de minister'

De bal is door de politiebonden weer bij de minister gelegd en heeft tot woensdag 12.00 uur om met een nieuw voorstel te komen. Wanneer dit uitblijft, gaan de bonden over tot nieuwe acties.
Provincie:
Tag(s):