woensdag, 5. november 2008 - 19:43

Nieuwe brug krijgt verlichting

Someren

Op 4 juli jl. is de de nieuwe brug bij sluis XII officieel geopend. Volgens het geldende gemeentelijk beleid is er op deze brug geen verlichting aangebracht. Aangezien de brug een belangrijke ontsluitingsweg is en de aansluitende wegen wel van verlichting zijn voorzien is de gemeente van mening dat voor dit traject een uitzondering gemaakt dient te worden.

In het kader van de sociale veiligheid zullen daarom enkele lichtmasten geplaatst worden. Met name het langzaam verkeer, de fietser en voetganger, zal zich door deze verlichting over het afgelegen stukje veiliger voelen. Afhankelijk van de levertijden en de uit te voeren kabelwerkzaamheden zullen de masten worden geplaatst.
Provincie:
Tag(s):