donderdag, 29. mei 2008 - 14:17

Nieuwe bus rijdt de fabriek uit

Utrecht

De eerste nieuwe bus is de fabriek uitgereden. Het is de eerste van een serie van in totaal zo’n 140 nieuwe bussen die vanaf 14 december 2008 het straatbeeld in de Utrechtse stadsregio mee gaan bepalen. Het gaat om EEV-bussen die voldoen aan de meest actuele en strenge emissienormen. Daarmee wil de stadsregio actief bijdragen aan het terugdringen van de luchtverontreiniging.

De nieuwe bussen zijn voorgeschreven in de nieuwe concessie voor het regionale bus- en tramvervoer die eind dit jaar in werking treedt. Ze komen in de plaats van de huidige Connexxion-bussen, die in de stadsregio Utrecht rijden. De GVU-bussen in het stadvervoer vallen buiten de nieuwe concessie.

De nieuwe bussen krijgen allemaal dezelfde kleurstelling, los van de huisstijl van het vervoersbedrijf. Bestuur Regio Utrecht heeft hiervoor gekozen omdat de bussen langer meegaan dan de huidige concessie van drie jaar. Bestuur Regio Utrecht wil de mogelijkheid openhouden om het stads- en streekvervoer per eind 2011 in samenhang aan te besteden, als ook de concessie van GVU voor het stadsvervoer afloopt.
Provincie:
Tag(s):