maandag, 3. november 2008 - 8:42

Nieuwe campus Vrije Universiteit op Zuidas stap dichterbij

Amsterdam

De bouw van een nieuwe campus van de Vrije Universiteit op de Zuidas in Amsterdam is een stap dichterbij gekomen. De gemeente en de Vrije Universiteit hebben de ambitie om samen een gebied te ontwikkelen waar studeren, werken, wonen en recreëren samenkomen en de nu vrij ‘gesloten’ campus van de Vrije Universiteit open te breken tot een plek waar iedereen zich welkom voelt.

De gemeente Amsterdam, Zuidas Amsterdam en de VU hebben nu op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de uitgangspunten van de ontwikkeling van de nieuwe VU-campus.

De VU groeit en heeft daardoor behoefte aan meer ruimte. De overeenstemming tussende drie partijen houdt in dat de VU een nieuwe campus kan ontwikkelen, deels aan de overzijde van de De Boelelaan, die naast ruimte voor onderwijs en onderzoek ook ruimte biedt aan woningen, kantoren, sport- en cultuurvoorzieningen. René Smit, voorzitter van het College van Bestuur van de VU, legt uit: “Functiemenging is nodig om een aantrekkelijk, vitaal stadsdeel te ontwikkelen en om goed aan te sluiten op de internationale, stedelijke kwaliteiten van het gebied. Woningen, waaronder studentenwoningen en expat-woningen, zijn daarvoor erg belangrijk. Ik ben verheugd dat de gemeente die functiemenging nu mogelijk maakt.

De gemeente verwacht in 2012 de eerste nieuwe
gebouwen van de nieuwe campus in gebruik te kunnen nemen.
Met de nieuwe campus draagt de VU bij aan de verdere ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas. Door niet alleen onderwijs- en onderzoeksgebouwen toe te voegen aan het VU-Kwartier
wil de gemeente de Zuidas tot een gebied ontwikkelen, dat ook ’s avonds
aantrekkelijk is. Dit heeft positieve gevolgen voor de werkgelegenheid in de regio en de leefbaarheid van het gebied.

Wethouder Van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening): “Doordat de gebouwen voor onderwijs en wetenschap nu gemengd gaan worden met woningen, horeca en andere voorzieningen wordt het gebied veel levendiger. Het gebied rondom de De Boelelaan wordt daardoor een plek waar mensen graag willen zijn. Een compleet stukje stad.� Ongeveer een kwart van de nieuwe VU-gebouwen komt ten noorden van de De Boelelaan, op de plek van de huidige voetbalvelden en de schoolwerktuinen. De schoolwerktuinen worden verplaatst. De voetbalvelden van SC Buitenveldert komen ten zuiden van de De Boelelaan,op de plaats van het huidige VU bètagebouw. Op deze plek wordt een multifunctioneel sportcentrum van de VU ontwikkeld waar SC Buitenveldert vier
kunstgrasvelden krijgt. Het eerste gebouw dat de VU aan de overkant van de De Boelelaan gaat ontwikkelen is een nieuw bètagebouw, naast de nieuwbouw van ACTA en VUmc zodat hier een life-science/beta-cluster van gebouwen ontstaat.
Provincie:
Tag(s):