maandag, 21. april 2008 - 14:38

Nieuwe Commandant Koninklijke Marechaussee

Apeldoorn

Generaal-majoor Dick van Putten wordt donderdag 24 april in aanwezigheid van minister Eimert van Middelkoop, aangesteld als Commandant der Koninklijke Marechaussee. Hij volgt hiermee luitenant-generaal Minze Beuving op en wordt tegelijkertijd bevorderd tot luitenant-generaal.

De commando-overdracht vindt plaats, met bijbehorend ceremonieel, op het terrein van het Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn. Aan het begin van de ceremonie zal worden stilgestaan bij de twee Nederlandse militairen die vorige week zijn overleden in Afghanistan.

De 52-jarige generaal Dick van Putten is zijn carrière begonnen aan de Koninklijke Militaire Academie in 1975 waarna hij in dienst trad bij de Koninklijke Luchtmacht. In 1983 trad hij in dienst bij de Koninklijke Marechaussee, waar hij diverse functies vervulde.

Zo was hij commandant van de marechaussee-eenheid die de Antilliaanse politie ondersteunde bij de criminaliteitsbestrijding op Sint Maarten en bekleedde hij de functie van Hoofd Plannen bij de Chef Defensiestaf op het ministerie van Defensie. Ook maakte hij deel uit van de leiding van het Korps Landelijke Politiediensten en was hij plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marechaussee.

Met de aanvaarding van het commando over de Koninklijke Marechaussee wordt generaal Van Putten tevens Gouverneur der Residentie. Daarmee wordt hij verantwoordelijk voor het militair ceremonieel in de hofstad.

De huidige commandant, luitenant-generaal Minze Beuving, verlaat met ingang van 24 april 2008 de actieve dienst. Hij voerde vanaf januari 2004 het bevel over de Koninklijke Marechaussee.
Provincie:
Tag(s):