woensdag, 15. oktober 2008 - 10:00

Nieuwe dak en thuislozen opvang in volle gang

Leeuwarden

De komende jaren zal de dak- en thuislozenopvang in Leeuwarden kleinschaliger vorm worden gegeven. Nadat vorig jaar bekend werd dat het gebouw de Terp aan de Goudenregenstraat een andere bestemming kreeg, werd er naar nieuwe kleinere locaties gezocht. Het gaat hierbij op algemene opvang, een verpleeghuis, een sociaal pension en een gecombineerde opvang of nachtopvang.

Inmiddels zijn er voor vele soorten zorg alternatieve locaties gevonden. Zo is er voor de algemene opvang een locatie aan de Nieuweweg gevonden. De verbouwing van dit pand is in volle gang en alles verloopt naar wens. De verbouwing moet in November klaar zijn, waarop in December de deuren van de algemene opvang open zullen gaan.

Voor het verpleeghuis is ook een locatie gevonden, helaas gaat het hier niet zo snel als bij de algemene opvang. De plannen liggen op tafel om in de buitensschool aan de J.H. Knoopstraat een verpleeghuis te vestigen. De Zorggroep Noorderbreedte, Nieuw Wonen Friesland en Zienn zijn bezig met het uitwerken van plannen voor het verpleeg- en verzorgingshuis in de Buitenschool. In april 2008 zijn er informatie- en reactieavonden geweest met het wijkpanel, omwonenden, belangstellenden en raadsleden. Deze avonden eindigden in een voorzichtig welkom voor het verpleeghuis als mogelijke invulling van de Buitenschool. Als de plannen voor het verpleeghuis klaar zijn en positief lijken, wordt het college van b. en w. om akkoord gevraagd voor de vestiging van een verpleeghuis in de Buitenschool.

Daarnaast is de zoektocht voor huisvesting van gecombineerde of nachtopvang nog in volle gang. Helaas zijn hier nog geen definitieve panden voor gevonden.
Provincie:
Tag(s):