donderdag, 2. oktober 2008 - 2:00

Nieuwe directie Solland Solar

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Solland Solar Energy Holding B.V.op 29 september is besloten tot ontslag van het bestuur, algemeen directeur Gosse Boxhoorn en financieel directeur Hubert Thijs. Een fundamenteel verschil van mening tussen de directie en groot-aandeelhouders DELTA Solar B.V.en Sunergy Investco B.V. over het te voeren beleid ligt ten grondslag aan de beslissing.

Tussen de aandeelhouders en de directie was eerder overeengekomen dat anderhalf jaar na het verwerven van de aandelen (90%) een evaluatie zou plaatsvinden. Daarbij stond de vraag centraal hoe Solland Solar het beste de toekomst tegemoet kan gaan en op welke manier de onderneming aangestuurd zou moeten worden.

Solland vormt voor DELTA een belangrijke schakel in de strategie die wordt gevolgd op het gebied van zonne-energie. DELTA heeft belangen opgebouwd in verschillende onderdelen van de productieketen en is onder meer betrokken bij onderzoek naar een nieuwe manier van siliciumwinning en een nieuwe en efficiënte methode om wafers te produceren. De procestechnologische know how en innovatieve kennis van Solland zijn cruciaal voor het slagen van DELTA’s strategie op het gebied van zonne-energie.

DELTA streeft ernaar om de verschillende activiteiten uit de keten optimaal van elkaar te laten profiteren en zoekt naar synergie. Om dat mogelijk te maken is intensieve samenwerking met betrokkenen bij DELTA en de andere activiteiten op het gebied van zonne-energie van het grootste belang. Deze samenwerking kwam onder de voormalige directie onvoldoende tot z’n recht.

Op korte termijn zal een nieuwe directie geïnstalleerd worden. Aandeelhouder DELTA handhaaft haar visie op de strategische koers van Solland en heeft oog voor de positie die het bedrijf in de regio inneemt. De directiewisseling heeft geen invloed op de werkgelegenheid bij het bedrijf. De voorbereidingen voor de bouw van een derde productiehal vinden doorgang zoals gepland.
Provincie:
Tag(s):