woensdag, 8. oktober 2008 - 21:41

Nieuwe gasleiding tussen Flevopolder en Noordoostpolder

Emmeloord

Gasunie gaat in 2010 een nieuwe aardgasleiding op het traject Swifterbant – Emmeloord aanleggen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder hebben, in navolging van de gemeente Dronten, besloten hieraan hun medewerking te verlenen. Gasunie verwacht in maart 2010 met de aanleg van deze koppelleiding Flevopolder-Noordoostpolder te beginnen. Die kan dan in oktober 2010 in gebruik worden genomen. De lengte van het tracé bedraagt circa 20,5 kilometer.

Om aan de toenemende vraag naar gas in de Noordoostpolder te voldoen, zoals bijvoorbeeld het glastuinbouwgebied in Luttelgeest, is extra gastransportcapaciteit naar de Noordoostpolder nodig.

Daarvoor legt Gasunie een ruim 20 kilometer lange stalen leiding met een diameter van 16’’ van Swifterbant naar Emmeloord aan. Bij de aanleg kruist de leiding het Ketelmeer via zogenoemde horizontaal gestuurde boringen, die flora en fauna zo veel mogelijk ontzien.

Bij het station van Essent op de kruising Nagelerweg-Zuidervaart legt Gasunie ook een nieuw meet- en regelstation aan, waar onder meer 'odorant' aan het gas wordt toegevoegd, zodat het gas ook de bekende gaslucht krijgt. De leiding zal enkele honderden meters naast de A6 komen te liggen. De ruimte direct langs de A6 blijft gereserveerd voor de Zuiderzeelijn.
Provincie:
Tag(s):