woensdag, 2. april 2008 - 19:34

Nieuwe, groene HBO vestiging in Almere

Almere

CAH Dronten, onderdeel van de Aeres Groep, heeft van Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit groen licht gekregen om in Almere een nieuwe, groene HBO vestiging te starten. Het groene HBO in Almere zal vooral gericht zijn op kennis en werken in de stedelijke context. Het accent van de opleidingen komt te liggen op de bedrijfskundige aspecten van terreinen als groenvoorziening, leefmilieu en gezelschaps- en recreatiedieren.

Wethouder Visser is zeer verheugd met de komst van deze HBO opleiding. “Het is prachtig dat de aanvraag voor deze licenties is gehonoreerd en er gestart kan worden. Het is een belangrijke bijdrage aan het realiseren van Hoger Onderwijs in Almere. Meer HBO opleidingen bindt meer hoger opgeleiden aan de stad Almere, wat past bij de omvang en ambitie die de stad heeft. Ook het vestigingsklimaat voor bedrijven zal hier zeker door worden versterkt. Het onderwijs zal worden opgezet en uitgevoerd in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.

Het gebeurt niet vaak dat de minister van LNV toestemming geeft voor een nieuwe HBO-locatie. Het verzoek van de CAH Dronten is gehonoreerd omdat de minister van LNV van mening is dat er in de groene sector een blijvende behoefte is aan hoger opgeleiden. Een grotere toegankelijkheid van het onderwijs is daarom op zijn plaats. De vestiging van een nieuwe groene HBO vestiging in Almere is ook onderdeel van het convenant Hoger Beroeps Onderwijs Flevoland. Met dit convenant beogen de betrokken instellingen het hoger onderwijs in de regio verder te ontwikkelen.

De nieuwe HBO vestiging van de CAH Dronten werkt nauw samen met het Groenhorst College Almere op het gebied van gezamenlijke doorgaande leerlijnen. Maar ook samenwerking met andere HBO-, MBO- en voortgezet onderwijsinstellingen uit Almere krijgt een belangrijke plaats. Daardoor is de aansluiting tussen de schoolsoorten optimaal. Dat vermindert de kans op voortijdig schoolverlaten en verbetert de mogelijkheid voor leerlingen om hun potenties waar te maken door verder te studeren.

De eerste studenten kunnen in het cursusjaar 2010- 2011 starten aan het nieuwe HBO in Almere.
Provincie:
Tag(s):