zaterdag, 17. mei 2008 - 11:09

Nieuwe huisvesting voor skatepark

Utrecht

Stichting The Yard krijgt nieuwe huisvesting aan de Koningin Wilhelminalaan 4 voor een skatepark. Dit pand is eigendom van de gemeente. The Yard kan een deel van het pand gedurende drie jaar huren. De gemeente heeft zich erg ingespannen om nieuwe huisvesting voor de stichting te vinden waar geskated kan worden, omdat dit goed past in de doelstellingen van het jeugdbeleid.

De jongeren van The Yard gaan een skatehal in zelfbeheer exploiteren. Dat past goed bij de doelstellingen van het Programma Jeugd zoals het bevorderen van participatie en eigen verantwoordelijkheid van jongeren, een gezonde leefstijl en zinvolle vrijetijdsbesteding. De jongeren van The Yard hebben zelf het initiatief genomen voor een zinvolle jeugdvoorziening. Een skatehal is in Utrecht verder niet aanwezig.
Provincie:
Tag(s):