maandag, 25. februari 2008 - 15:36

Nieuwe klepstuw Binnenhaven klaar

’s-Hertogenbosch

De werkzaamheden aan de nieuwe klepstuw in de Binnenhaven in ‘s-Hertogenbosch zijn deze week succesvol afgerond. Bijna een jaar werkte de gemeente ’s-Hertogenbosch met het waterschap Aa en Maas aan de bouw van de stuw. Met de nieuwe klepstuw kan het waterschap het peilbeheer op de Binnendieze beter uitvoeren en de waterkwaliteit beter bewaken.

De nieuwe stuw is een zogeheten klepstuw, waardoor het waterschap gecontroleerd en gedoseerd water uit de Singelgracht kan doorvoeren in de Binnendieze. Deze klepstuw wordt op afstand bediend en zorgt voor een betere doorstroming en verversing van het stedelijke water. Omdat bij hoge Maaswaterstanden ook het peil op de Dieze en de Binnendieze fors kan oplopen, zijn de aandrijving en de elektrische aansluiting van de stuw in een speciale put net onder straatniveau geplaatst. Voor deze oplossing is ook gekozen vanwege de situering in het beschermde stadsgezicht.

Deze week zijn de werkzaamheden succesvol afgerond en is de nieuwe stuw in gebruik genomen. Met als mooi resultaat een verbetering van de waterkwaliteit in de Binnendieze en een betere beheersing van de stroomsnelheid waardoor er minder overlast is voor de rondvaartboten. In de loop van 2008 legt de gemeente ’s-Hertogenbosch aan weerszijden van de nieuwe stuw een vaste steiger aan ter afronding van het herinrichtingsplan Visstraat.
Provincie:
Tag(s):