vrijdag, 11. juli 2008 - 16:40

Nieuwe onderhandelingen gemeente met Van der Most

Assen

Ondernemer Henny van der Most heeft de gemeente gevraagd opnieuw met hem in gesprek te gaan over de toekomst van DeSmelt. B&W van Assen zijn hoewel verrast bereid tot een gesprek. Dat zal vandaag (vrijdag) plaatsvinden.

Waarover Van der Most wil praten is op het stadhuis niet precies bekend. B&W gaan ervan uit dat hij alsnog een regeling wil treffen omtrent de schuld die hij aan de gemeente moet voldoen. Eerder deze week deed zijn adviseur nieuwe voorstellen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Wat het stadsbestuur betreft is de onderhandelingsruimte beperkt: Van der Most dient aan zijn verplichtingen te voldoen.

Op dinsdag 8 juli werd de overeenkomst die eind april tussen Van der Most en de gemeente tot stand kwam ontbonden. Reden hiervoor was het herhaald niet betalen van de overeengekomen huur, het niet aflossen van de lening dan wel het verstrekken van voldoende zekerheid voor zijn schuld.
Provincie:
Tag(s):