maandag, 28. april 2008 - 20:39

Nieuwe persleiding voor rioolwater Sint Philipsland

Sint Philipsland

Maandag is Waterschap Zeeuwse Eilanden met het aanleggen van een nieuwe persleiding begonnen. Dit is nodig omdat de rioolwaterzuivering bij Sint Philipsland op termijn wordt gesloopt. De persleiding moet in de toekomst het afvalwater uit geheel Sint Philipsland naar de rioolwaterzuivering bij Sint Maartensdijk gaan vervoeren.

Het exacte tracé van de nieuwe persleiding loopt vanaf de huidige rioolwaterzuivering Sint Philipsland aan de Zuiddijk via de Parallelweg Krabbenkreekweg en de Hollaereweg tot aan Sint Annaland. Daar wordt de persleiding aangesloten op de bestaande leiding naar de rioolwater-zuivering in Sint Maartensdijk.

Later dit jaar volgt nog de bouw van twee nieuwe rioolgemalen om het water door te pompen; één op het huidige terrein van de zuivering bij Sint Philipsland en één bij Sint Annaland. Als het goed is, kan eind dit jaar al het rioolwater van het eiland Sint Philipsland volgens het nieuwe tracé lopen en op Sint Maartensdijk gezuiverd worden.

De persleiding komt gedeeltelijk in landbouwgrond en gedeeltelijk in wegbermen of taluds. Hiervoor is het noodzakelijk om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen. Zo zal op bepaalde wegen maar één rijstrook beschikbaar zijn. Het waterschap probeert de overlast tot een minimum te beperken.
Provincie:
Tag(s):