dinsdag, 27. mei 2008 - 22:57

Nieuwe politie-CAO ondertekend

Den Haag

Op dinsdagmiddag 27 mei hebben de minister van BZK en de vier landelijke politiebonden tijdens een korte bijeenkomst in Den Haag hun handtekening gezet onder een politie-CAO voor de jaren 2008 tot en met 2010. Namens de NPB ondertekende bondssecretaris Frans van der Heiden het akkoord.

Tijdens de sobere plechtigheid stelde minister Ter Horst dat de manier waarop de CAO tot stand was gekomen weinig aanleiding gaf voor een feestje. Van der Heiden gaf de minister daarin gelijk en verklaarde om te beginnen dat de NPB grote moeite heeft met het feit dat het voor de zoveelste keer op rij niet mogelijk was een politie-CAO af te sluiten zonder dat de bonden eerst massaal in actie moesten komen.

Vervolgens benadrukte hij nog eens dat de NPB heeft moeten slikken dat een aantal van zijn belangrijkste CAO-eisen in de nieuwe politie-CAO niet zijn gerealiseerd - zoals met name de structurele verbetering van de operationele toelage en de piketvergoeding.

'Wij zullen voor het alsnog realiseren van deze verbeteringen blijven strijden,' aldus Van der Heiden. 'De ondertekening van deze CAO betekent voor ons niet zozeer een afsluiting van de huidige CAO-traject, maar veel meer het begin van het volgende. Als de minister denkt dat haar vanaf vandaag een aantal rustige jaren te wachten staat, dan vergist ze zich.'
Provincie:
Tag(s):