woensdag, 16. januari 2008 - 15:00

Nieuwe praktijkschool op bedrijventerrein Sallandsekant

Almere

De schoolorganisatie Pro Almere heeft het college verzocht om een vestiging in Almere Stad Oost te mogen openen. Op 8 januari 2008 heeft het college besloten hiervoor een locatie op bedrijventerrein Sallandsekant aan te bieden. Met de voorwaarde dat uit de verdere planontwikkeling blijkt dat bedrijven en omwonenden hiervan geen overlast ervaren. Deze locatie op bedrijventerrein Sallandsekant ligt tussen de bestaande vestigingen in. Hiermee wordt een goede spreiding van het praktijkonderwijs (VMBO) over de stad bereikt.

Wat is een praktijkschool?
Op een praktijkschool krijgen de leerlingen voornamelijk “praktijkles�. Deze onderwijsvorm komt naar de mening van Pro Almere het beste tot zijn recht op een bedrijventerrein. Leerlingen van de praktijkschool kunnen bij de bedrijven stage kunnen lopen en leerwerktrajecten volgen. De afstand tussen school en bedrijf wordt daarmee klein. Daarom wil Pro Almere zich vestigen op bedrijventerrein Sallandsekant.

Drie praktijkscholen
In Almere zijn drie praktijkscholen (VMBO), aan de Bachweg (Stad West), aan de Tom Poesstraat (Buiten) en aan de Klipgriend (Haven). Om de groei van het aantal leerlingen op te kunnen vangen, is een extra praktijkschool noodzakelijk.

Zodra het plan verder is uitgewerkt zal de gemeente de omwonenden en de omliggende bedrijven op het bedrijventerrein verder informeren. Het college heeft het voornemen om de vestiging van de school door middel van een vrijstellingsprocedure van het bestemmingsplan mogelijk te maken. De vrijstellingsprocedure zal de mogelijkheid kennen om zienswijzen van omwonenden en bedrijven aan te geven.
Provincie:
Tag(s):