donderdag, 31. januari 2008 - 16:47

Nieuwe Projectwegen

Het VerkeersTeam van Politie Flevoland gaat in de komende maanden intensiever snelheidscontroles houden op onder meer de Rijksweg A-6, de Olderbroekerweg en de Drontermeerdijk (Dronten) en de Urkerweg (Noordoostpolder). Deze wegen zijn in verkeersveiligheidsanalyses naar boven gekomen als wegen die door de hoge rijsnelheden gevaarlijk zijn. Tegelijkertijd worden op enkele andere wegen in de provincie de snelheidscontroles verminderd of stopgezet.

In de provincie Flevoland worden jaarlijks een twintigtal wegen tot projectwegen benoemd, waarop het VerkeersTeam Flevoland intensief verkeerscontroles houdt met de lasergun en radarauto’s. Deze wegen zijn volgens de analyses de gevaarlijkste wegen van de provincie. Omdat de intensieve controles, vaak in combinatie met infrastructurele maatregelen en communicatie, meestal leiden tot een verlaging van de rijsnelheden en een vermindering van de ongevallen, worden sommige wegen na verloop van tijd als veilig(er) aangemerkt. Daarom wordt elk jaar bekeken welke wegen in aanmerking komen om op de controlelijst geplaatst dan wel van de lijst gehaald te worden.

Op de Rijksweg A-6 hebben in de afgelopen jaren een behoorlijk aantal zware verkeersongevallen plaatsgevonden, waarbij in veel gevallen sprake was van hoge snelheden als oorzaak. Ook op de andere projectwegen is sprake van een verhoogd risico door de hoge snelheden.

Om de weggebruiker attent te maken op de controles wordt via Omroep Flevoland dagelijks een snelheidscontrole aangekondigd. Politie Flevoland wil met de intensieve snelheidscontroles het ongevallencijfer in Flevoland verder naar beneden ombuigen en hoopt dat iedereen zich de ernst van de gevolgen van ongevallen met hoge snelheden zal realiseren.
Provincie:
Tag(s):