vrijdag, 29. februari 2008 - 20:00

Nieuwe publieksbalie in Terneuzen

Terneuzen

In het stadskantoor van Terneuzen komt een nieuwe balie waar inwoners en andere klanten beter en vlotter geholpen kunnen worden. De verbouwing start 10 maart. Tijdens de verbouwing wordt het cluster Werk en Inkomen van de afdeling Sociale Zaken tijdelijk elders ondergebracht. Vanaf 10 maart kunnen cliënten van Werk en Inkomen in het CWI-kantoor terecht, vlakbij het stadhuis, aan de Rosegracht 2.

Aan de opening van de nieuwe balie van Terneuzen gaat een grote verbouwing in het stadskantoor vooraf. Tussen de twee gebouwen, het stadhuis en het nieuwere kantoor, komt in het lage verbindingsgedeelte een nieuwe publiekshal. Hier komt een centrale balie die de hoge mate van service en klantgerichtheid kan bieden waar de gemeente naar streeft.

De vernieuwing van de balie is een van de onderdelen van het zogenoemde ‘vraaggericht werken’. Deze werkaanpak voert de gemeente in om beter aan vragen van klanten tegemoet te komen. Zo is de gemeente, naast een vernieuwing van de balie, bezig om bijvoorbeeld meer digitaal te werken en de regels van de gemeente te verminderen.Tijdens het bouwen aan de publiekshal, kunnen klanten van het cluster Werk en Inkomen tijdelijk naar het CWI-kantoor toe aan de Rosegracht 2 in Terneuzen.

De samenwerking met het CWI is niet alleen uit praktisch oogpunt gekozen, omdat het CWI-kantoor dichtbij het stadshuis is gelegen. Een belangrijke reden voor deze keuze is namelijk dat ook het CWI en de UWV bij de balie van Sociale Zaken in het stadskantoor worden gehuisvest. Ze verhuizen straks als het ware weer met Sociale Zaken mee naar het stadhuis. Deze samenwerking heeft als doel vragen van inwoners over werk en inkomen beter te kunnen beantwoorden.

Het is de bedoeling dat bezoekers straks ook met alle andere gemeentelijke publieksvragen, naast die over werk en inkomen, aan de centrale balie terechtkunnen. De opening van de nieuwe publiekshal en balie is naar verwachting over ruim een jaar, medio 2009.Dienstverlening tijdens de verbouwingAlle zaken die nu via de vestigingen in Axel en Sas van Gent worden geregeld door klanten van het cluster Werk en Inkomen, kunnen daar tijdens de verhuizing ook afgehandeld worden. De telefonische bereikbaarheid van de consulenten van Werk en Inkomen blijft ongewijzigd (op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur). Voor vragen die niet te maken hebben met Werk en Inkomen, kan men gewoon ongewijzigd in het stadhuis terecht.

Het vernieuwen van een paspoort en bezoek voor allerlei andere diensten, blijft dus gewoon in het stadskantoor mogelijk tijdens de verbouwing.Alle klanten van het cluster Werk en Inkomen krijgen een persoonlijke brief van de gemeente over de verhuizing en de tijdelijke veranderingen.
Provincie:
Tag(s):