dinsdag, 29. april 2008 - 13:00

Nieuwe regeling voor chronisch zieken en gehandicapten

Groningen

Voor chronisch zieken en gehandicapten komt er vanaf 2009 een nieuwe compensatieregeling. Het kabinet stelt hiervoor 1,7 miljard euro beschikbaar. De nieuwe regeling komt in de plaats van de aftrekpost buitengewone uitgaven. Er is namelijk gebleken dat slechts de helft van de doelgroep hiervan gebruik maakte. Met de nieuwe regeling wil het kabinet de extra zorgkosten van chronisch zieken en gehandicapten compenseren.

Chronisch zieken en gehandicapten krijgen in 2009 een vaste toelage, variërend van 100 tot 450 euro per jaar (afhankelijk van het zorggebruik). Daarnaast wordt hun eigen bijdrage AWBZ verlaagd. Bovendien blijft er een beperkte ‘fiscale regeling voor specifieke uitgaven’ bestaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld voorgeschreven medicijnen, bepaalde hulpmiddelen of vervoer van zieken of gehandicapten.

Daarnaast komt er ook een algemene inkomenscompensatie voor ouderen en arbeidsongeschikten: respectievelijk gemiddeld 150 euro en 225 euro per jaar.
Provincie:
Tag(s):