dinsdag, 1. april 2008 - 11:58

Nieuwe regels in het verkeer

Roermond

Vanaf vandaag, 1 april, gelden er nieuwe regels in het verkeer. Zo mogen op de rijbaan bromfietsers en gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen voortaan 45 km/uur rijden.

Op het fietspad blijft de maximumsnelheid voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen 30 km/uur binnen de bebouwde kom en 40 km/uur daarbuiten. De maximumsnelheid van de snorfiets blijft 25 km/uur.

Ook skaters mogen voortaan behalve op de stoep of het voetpad ook op het fietspad. Als er geen fietspad of stoep is, mogen skaters op de rijbaan.

Elektronische verkeersborden(matrixborden) boven of naast de weg die bijvoorbeeld een maximumsnelheid aangeven, hebben voortaan dezelfde betekenis als ‘gewone’ verkeersborden. Maar staat op het matrixbord een andere
maximumsnelheid dan op het verkeersbord dan geldt het bord met de laagste snelheid.
Provincie:
Tag(s):