maandag, 22. september 2008 - 19:06

Nieuwe regels voor batterijen en accu’s

Den Haag

Met ingang van 26 september treden nieuwe regels voor fabrikanten, producenten en distributeurs van batterijen en accu’s in werking. De regels zijn opgesteld om de schadelijkheid van batterijen en accu’s te verminderen en er voor te zorgen dat zo veel mogelijk afgedankte batterijen en accu’s gescheiden worden ingezameld en gerecycled.

Reden voor de nieuwe Nederlandse regels zijn de gewijzigde Europese regels voor batterijen en accu’s.

Er gelden vanaf 26 september bijvoorbeeld nieuwe voorschriften voor de maximale hoeveelheid cadmium in batterijen en accu’s. Ook de regels voor de informatie voor op batterijen en accu’s veranderen. De nieuwe regels gelden voor alle batterijen die na 26 september 2008 op de Europese markt worden gebracht. Fabrikanten worden verplicht schonere batterijen en accu’s te maken.

De regels onderscheiden draagbare batterijen en accu’s, autoaccu’s en –batterijen en industriële batterijen en accu’s. Voor elk van deze typen gelden voor producenten specifieke regels. Producenten zijn degenen die bedrijfsmatig batterijen en accu’s aan een derde verstrekken.

Alle producenten zijn verplicht de consument en andere eindgebruikers te informeren over mogelijke gezondheids- en milieueffecten van batterijen en accu’s en hen te wijzen op het belang van gescheiden inzameling. Op accu’s en batterijen moet het symbool ‘niet in de vuilnisbak’ duidelijk aanwezig zijn. Ook zorgen ze voor de verwerking en hergebruik van de door hen ingezamelde batterijen en accu’s. Voor autobatterijen- en accu’s geldt voor producenten een inzamelplicht. Ze mogen hiervoor aan particulieren geen geld vragen. Voor industriële batterijen en –accu’s geldt een terugnameplicht.

Producenten van draagbare batterijen en accu’s moeten een inzamelsysteem opzetten waar consumenten en andere eindgebruikers hun afgedankte draagbare batterijen en accu’s gratis kwijt kunnen zonder nieuwe batterijen te moeten aanschaffen. Vanaf 2012 moet jaarlijks ten minste 25% van alle verkochte draagbare batterijen en accu’s worden ingezameld; in 2016 wordt dit verhoogd naar 45%.

Verder worden distributeurs verplicht om afgedankte draagbare batterijen en accu’s kosteloos van de consument terug te nemen en ze vervolgens af te staan aan de producent, zodat deze ze kan verwerken. Producenten en distributeurs moeten consumenten informeren over de plaats waar batterijen en accu’s ingeleverd kunnen worden.
Provincie:
Tag(s):