dinsdag, 8. april 2008 - 15:39

Nieuwe regels voor onderhoud waterlopen en kunstwerken

Leeuwarden

Wetterskip Fryslân heeft de regels voor het onderhoud van waterlopen en kunstwerken, zoals bruggen, dammen en duikers, vernieuwd. Nieuw is dat degene die het meeste belang heeft bij een kunstwerk, ook voor het onderhoud zorgt. Dit staat in de ‘Beleidsregels inhoud legger waterlopen en kunstwerken’. De nieuwe regels liggen vanaf 15 april 2008 bij het waterschap ter inzage.

Goed onderhoud van waterlopen en kunstwerken is noodzakelijk voor een goed waterbeheer. Het moet voor iedereen duidelijk zijn welk onderhoud nodig is en wie dat moet uitvoeren. Dit is vastgelegd in de zogenaamde ‘legger’ voor waterlopen en kunstwerken. De algemene uitgangspunten hiervoor staan in de ‘Beleidsregels inhoud legger waterlopen en kunstwerken’. Wetterskip Fryslân heeft deze beleidsregels nu vernieuwd. ¨

De regels waren tot nu toe niet overal gelijk. Dit komt omdat de voormalige waterschappen eigen regels hadden in hun gebied. Wetterskip Fryslân wil nu dat overal dezelfde afspraken en regels gelden voor onderhoud. Dat is duidelijk en eerlijk.

De nieuwe regels hebben gevolgen voor eigenaren en gebruikers. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat een huiseigenaar straks zelf het bruggetje voor zijn huis moet onderhouden. En dat een agrariër verantwoordelijk wordt voor het onderhoud van een dam of duiker op zijn eigen perceel.
Provincie:
Tag(s):